Tu wygrywa zawsze jakość!

Nie uznajemy nudnego jedzenia i kiepskich składników. Dowozimy dobrą jakość, doskonały smak i zróżnicowane dania, które wymyślamy wciąż od nowa.

W Republice zawsze wygrywa smak

Doskonałe składniki

Wybieramy tylko zaufanych dostawców, którzy nie zawodzą.

Najlepszy smak

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją i doświadczeniem do tworzenia pysznych dań.

Najwyższa jakość

Wybieramy tylko zaufanych dostawców, którzy gwarantują stałą najwyższą jakość.

Kto może skorzystać
z programu?

Nieważne, czy to Twój pierwszy raz czy szukasz lepszej
alternatywy. U nas możesz popróbować dań nic nie ryzykując.
No może tylko to, że się w nich zakochasz!

Jak to działa…

Z programu możesz skorzystać jeśli nigdy wcześniej nie zamawiałeś naszej diety.

Wybierz dietę, ustal jej szczegóły, potem zamów i zapłać.

Odbierz dietę, testuj i smakuj.

Jeśli po 1, 2 lub max 3 dniach uznasz, że to nie to, wypełnij formularz i zwrócimy Ci pieniądze za za całe zamówienie.

Jesteśmy pewni naszej jakości i Twojego zadowolenia. Dajemy na to gwarancję!

Regulamin

Przeczytaj

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady promocji „Satysfakcja gwarantowana”.(dalej jako „Promocja”).
 2. Organizatorem promocji jest REPUBLIKA SMAKOSZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII >Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 928677, REGON: 520261293, NIP: 5252881818, (dalej jako „Republika Smakoszy”).
 3. Celem Promocji jest umożliwienie nowym klientom Republiki Smakoszy, w razie braku satysfakcji z Usług polegających na dostarczaniu diety przez Republikę Smakoszy, uzyskania zwrotu całości środków pieniężnych za korzystanie z dowolnej z Usług oferowanych przez Republikę Smakoszy, licząc od pierwszego dnia korzystania z Usługi włącznie, na zasadach Promocji określonych poniżej
 4. Promocja obowiązuje od 6 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. (dalej jako „Okres trwania Promocji”) i dotyczy wyłącznie Usług zamówionych i zrealizowanych tzn. dostarczonych toreb w okresie trwania promocji.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo przedłużenia promocji. Nowe daty obowiązywania promocji zostaną dodane do niniejszego Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin, zastosowanie ma regulamin główny Republiki Smakoszy, tj. Regulamin obowiązujący od 1 marca 2023 roku, dostępny pod adresem: https://republikasmakoszy.pl/regulamin-serwisu

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy dowolnej diety z oferty Republiki Smakoszy.
 2. Do udziału w Promocji uprawnieni są nowi klienci Republiki Smakoszy, przez których rozumie się osoby, które do chwili publikacji Regulaminu nie zawarły w przeszłości ważnej umowy z Republiką Smakoszy ani nie korzystały z Usług lub produktów Republiki Smakoszy (dalej jako „Uczestnik”), oraz których dane nie figurują w systemie Republiki Smakoszy.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.
 4. Uczestnictwo w Promocji zależy od uprzedniej, pozytywnej weryfikacji uprawnienia do udziału w promocji, o którym mowa w pkt 7 powyżej, potwierdzonej w formie indywidualnego komunikatu podczas rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta. Weryfikacja polega w szczególności na sprawdzeniu poprawności podawanych danych oraz na porównaniu ich z danymi występującymi w bazie danych Republiki Smakoszy. W razie wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości podanych danych osobowych, a w szczególności w razie istnienia w bazie konta skojarzonego już z podanymi danymi, Republika Smakoszy zastrzega sobie prawo do odmowy pozytywnej weryfikacji.
 5. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, Uczestnik zostanie poinformowany o rozpoczęciu realizacji Usługi dostarczania diety oraz o zakwalifikowaniu do udziału w Promocji.
 6. W razie braku satysfakcji z usług Republiki Smakoszy, Uczestnik uprawniony jest do uzyskania zwrotu całości środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3 powyżej, uiszczonych przez Uczestnika na rzecz Republiki Smakoszy do momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji Usług, pod warunkiem dostarczenia, najpóźniej trzeciego dnia realizacji usług włącznie, tj. 3 dnia dostarczenia torby z dietą, oświadczenia o rezygnacji z Usług na zasadach określonych w pkt. 13 poniżej (decyduje data otrzymania oświadczenia o przyjęciu rezygnacji przez Republikę Smakoszy). W przypadku prawidłowego dokonania rezygnacji przez Uczestnika, Republika Smakoszy zobowiązana jest do zwrotu należności za całość zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy.
 7. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać przynajmniej następujące informacje: • Imię i nazwisko Uczestnika. • Adres do korespondencji i adres e-mail. • Numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot. • Numer diety. • Nazwa diety. • Podanie dni obowiązywania diety, których dotyczy rezygnacja. Opcjonalnie Uczestnik może udzielić informacji, które pozwolą poprawić jakość świadczonych przez Republikę Smakoszy usług – w szczególności, czy powodem rezygnacji były: • Nieodpowiedni smak (np. zbyt słodkie dania). • Zbyt wysoka cena diety. • Nieodpowiednie godziny dostaw. Udzielenie przez Uczestnika informacji dotyczących powodów rezygnacji jest dobrowolne. Ich podanie stanowi wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby poprawy jakości usług świadczonych przez Republikę Smakoszy. Zgodę można wycofać w każdym momencie.
 8. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji, należy przesłać Formularz Rezygnacji na adres: kontakt@republikasmakoszy.pl . Wzór Formularza Rezygnacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W celu uniknięcia konieczności weryfikacji poprawności podawanych danych, oświadczenie zaleca się złożyć przy wykorzystaniu tych samych danych kontaktowych, które były podawane przy rejestracji.
 9. Republika Smakoszy dokona zwrotu należności Uczestnikowi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji, na wskazany numer rachunku bankowego.

Zwiń

Formularz rezygnacji z usług świadczonych w ramach
akcji „Satysfakcja Gwarantowana”

Wykorzystujemy technologię ciastek, nie tylko z uwagi na skojarzenia kulinarne.

Polityka Cookies. Ok, lubię ciasteczka.